Kräver bara internetåtkomst

Enkel bemanning

Avropsplatsen är en digital och oberoende plattform som förenklar bemanningsprocessen inom vården. Färdiga mallar gör avropsprocessen enkel och beställare kan smidigt sortera offerter utifrån pris, kontinuitet eller kompetens. Bemanna med den kandidat som passar er bäst!

 

 

Smidig leverantörshantering

Bjud in upphandlade leverantörer och skicka avrop utifrån utarbetade mallar. Leverantörer får en mailnotis vid avropspublicering och kan genast börja arbeta med att tillsätta uppdraget. Möjlighet att skapa obegränsat antal leverantörsgrupper innebär att rätt leverantörer får rätt avrop.

Skapa e-avtal direkt i plattformen

Glöm administrering av pappersavtal och manuella processer. Med Avropsplatsen är det enkelt att bjuda in leverantörer, publicera avrop och teckna avtal direkt i plattformen.  Samtlig information går enkelt att ladda ner som PDF eller exportera till Excel. Eventuell förlängning av ett pågående uppdrag sker med ett knapptryck!

Statistik

Statistikfunktionen ger en överskådlig bild av hur inhyrd vårdpersonal används i organisationen. Antal vårdkonsulter per avdelning, kostnad per månad, kostnad per leverantör samt vilken typ av läkare och sjuksköterskor som anlitas. Detta skapar underlag för framtida beslutsfattningar och budgetering.