Bemanningssystem för vården

Alla bemanningsföretag.
En plattform.

Avropsplatsen hjälper vårdgivare att hitta rätt leverantör av läkare och sjuksköterskor. Använd vår plattform för en snabb och säker bemanningsprocess.

Marknadsledande portal för vården.

Avropsplatsen är en naturlig mötesplats för beställare och bemanningsföretag. Genom att erbjuda den bästa plattformen skapar vi förutsättningar för fler, bättre och effektivare affärer för vårdens olika aktörer, med en mer tillgänglig vård som ledstjärna. Portalen är GDPR-anpassad och avrop, offerter, avtal samt statistik hanteras på en och samma plats. Vårdgivare som annonserar på Avropsplatsen når fler bemanningsföretag än någon annanstans.

”Avropsplatsen är ett smidigt och väl utformat system som gör arbetet lättare i vardagen.
När vi använder oss av Avropsplatsen kan vi sköta allting elektroniskt det har gjort att vi sparar in tid. Att det även finns statistik att hämta för ekonomi och bokningar är mycket uppskattat och en stor skillnad från hur vi jobbade innan vi anslöt oss till Avropsplatsen.”

Emma
Bemanningsansvarig Södertälje kommun

+6000

Antal avrop publicerade

+700 MSEK

Uppdrag till värde av

+100

Anslutna leverantörer

Varför Avropsplatsen?

Upptäck vårt heltäckande bemanningssystem.IT-stöd & statistik

Mallar för snabbare avropshantering och värdefull statistik över inhyrd personal.E-avtal & offerter

Glöm pappersavtal och manuella processer. I Avropsplatsen ser alla offerter lika ut oavsett leverantör och avtalen signeras digitalt.Enkel bemanning

Beställare kan enkelt sortera inkomna offerter utifrån pris, kontinuitet eller kompetens. Förlängningar av tidigare avtal är snabbt fixat.Smidiga avrop och mallar

Bjud in upphandlade leverantörer och skicka avrop utifrån utarbetade mallar. Får du inte leverans kan du välja att publicera till fler aktörer.

Hur går det till?

Avropsplatsens plattform sammanför beställare och leverantörer inom vårdbemanning. Vårdgivare som publicerar sina avrop genom Avropsplatsen portal når fler bemanningsföretag än någon annanstans. Det fungerar för regioner med RAM-avtal likväl vårdgivare som gör direktupphandlingar. Som beställare väljer man vilka leverantörer som skall få ta del av avropet. Avropet skapas enkelt genom färdigarbetade mallar. Beställare sorterar inkomna presentationer efter pris, skallkrav, kontinuitet etc. När beställaren sedan tilldelar en leverantör uppdraget skapas ett elektroniskt avtal direkt i portalen. Portalen knyter därefter ihop förfrågningsunderlag och leverantörens offert så att all relevant data följer med och blir till ett uppdragsavtal. Avtalet signeras elektroniskt av båda parter i portalen. Alla avtal listas och är sökbara. Avropsplatsen samlar hela inköpsadministrationen på ett och samma ställe.

Testa Avropsplatsen

Nyfiken? Boka en demo av tjänsten!

Vi hjälper er att snabbt komma igång.