Leverantör

Avropsplatsen är en leverantörsoberoende plattform som förenklar bemanningsprocessen för beställare och leverantörer. Färdiga mallar, enkel hantering och e-signering av avtal skapar stora tidsbesparingar för båda parter.

Plattformen uppdaterar automatiskt när ett avrop tillkommer eller tillsätts vilket eliminerar risken att leverantörer arbetar med avrop som redan bemannats.

Smarta funktioner ger leverantörer möjligheten att sortera avrop utifrån ort, kompetens, beställare eller tidsperiod. Hitta rätt uppdrag, presentera kandidaten och signera avtalet direkt i plattformen!

Registrera dig som leverantör nu och ta del av det växande antalet avrop!

Skapa kostnadsfritt konto