Beställare

Vi erbjuder en digital plattform där privata och offentliga vårdgivare enkelt får kontroll på samtliga delar i bemanningsprocessen. Avropsplatsen är ett leverantörsoberoende IT-stöd som ger ökad kontroll på kostnader, personuppgifter, avrop, avtal och statistik. Beställare kan skapa ett obegränsat antal leverantörsgrupper vilket säkerställer att rätt leverantörer får rätt avrop.

Införandet av GDPR ställer höga krav på rutiner och hanteringen av personuppgifter. Med Avropsplatsen blir bemanningsprocessen strukturerad, tidseffektiv och spårbar. Vi förenklar och automatiserar konsulthanteringen vilket leder till full kontroll på inhyrda resurser samt kostnadsbesparingar.

Avropsplatsen är en del av KeySourcingTool som erbjuder digitala inköpslösningar för en rad branscher.
I dagsläget är 1500 bolag och 2500 användare inom både offentlig och privat sektor anslutna till våra digitala inköpslösningar.

Kontakta oss gärna för mer information eller en kostnadsfri demonstration!

Hans Karlsson, VD
Mail: hans@avropsplatsen.se
Telefon: 08-23 35 30